Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van kamers op:

B&B Eve Niets Hoeve, Noordzijde 10 te Odoornerveen.

Artikel 1: Reserveringen

Eve Niets Hoeve neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. U kunt per mail en per telefoon boeken.
Eve Niets Hoeve  behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Eve Niets Hoeve, als ook bij overmacht.

Artikel 2: Betalingen

Na bevestiging van uw boeking door Eve Niets Hoeve kunt u vooraf de totaalsom op onze bankrekening overmaken, of contant bij aankomst voldoen.

Artikel 3: Wat is bij de huursom inbegrepen

Bij de kamerhuur is inbegrepen:
* verbruik van gas, water, verwarming en elektriciteit.
* B.T.W. , toeristenbelasting.

Artikel 4: Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Aankomst- en vertrektijden

Vanaf 16.00 uur kunt u over uw kamer beschikken.
In verband met de eindschoonmaak van de kamers, dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders is overeengekomen .
Indien u bij inchecken niet vóór 20.00 uur aanwezig kunt zijn, neemt u dan contact met ons op.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de boerderij. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden afgerekend.
Door Eve Niets Hoeve wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) Eve Niets Hoeve is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
a. verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf op de accommodatie.
b. huurders kunnen zich niet beroepen op overlast van boerderijgeluiden zoals; hanengekraai en andere dierengeluiden.

Artikel 7: Annuleren

Indien u om dringende reden niet kunt komen dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Artikel 8:Veiligheid

In verband met u en onze veiligheid en dat van de dieren, alsmede clausules in de verzekeringspolis van Eve Niets Hoeve, is het in alle ruimten verboden te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Het misbruik van brandblusmiddelen of de alarminstallatie dan wel het onklaar maken van rookmelders is niet toegestaan.
De kamers en andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn (denk aan sloten en speeltoestellen).

Artikel 9: Overlast

Bij thuiskomst op Eve Niets Hoeve dient u geen overlast te veroorzaken aan overige gasten of de dieren.

Artikel 10:Klachten

De beheerders van Eve Niets Hoeve proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, kunt u deze kenbaar maken, zodat één en ander snel kan worden opgelost.

Artikel 11: Algemeen voorbehoud

Alle prijzen op de website van Eve Niets Hoeve zijn onder voorbehoud.
Kennelijke fouten en vergissingen op deze site binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.